Další podání týkající se přihlášek ochranných známek

Všechny žádosti o správní úkony se podávají vždy písemnou formou.

Žádost o přiznání unijní priority – podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví každý, kdo podá přihlášku ochranné známky v jedné z unijních zemí, má přednostní právo při podání přihlášky v ostatních zemích před každým, kdo později přihlásí shodnou ochrannou známku. Toto právo je nutné uplatnit už v přihlášce a prokázat je do tří měsíců ode dne podání přihlášky, jinak se k němu nepřihlíží. Lhůta pro uplatnění přednostního práva je 6 měsíců ode dne podání první přihlášky v původní zemi.

Žádost o vydání prioritního dokladu – o vydání tohoto dokladu se žádá, pokud přihlašovatel požaduje ochranu i v jiné zemi a uplatňuje právo přiznání unijní priority. Prioritní doklad je pouze dokladem o podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Dále lze žádat o přepis práv k ochranné známce, zápis částečného převodu práv, změny u majitele (přihlašovatele) ochranné známky, změny ve znění či vyobrazení ochranné známky (například právní subjektivity společnosti), omezení seznamu výrobků a služeb, zápis či výmaz člena sdružení u kolektivní ochranné známky, mezinárodní zápis ochranné známky, obnovu ochranné známky, zápis zástavního práva k ochranné známce, kompletní nebo jednoduchý výpis z ochranné známky, různé úřední opravy.