Garanční známky

Garanční známky nejsou v našem zákoně o ochranných známkách zmíněny.

Majitel garanční známky pouze vykonává kontrolu nad jejím užíváním.

Majitelem takové ochranné známky je sdružení nebo kontrolní či zkušební instituce, která povoluje její užívání členským subjektům za podmínek, že dodržují stanovené vlastnosti a jakost výrobků či služeb, na které se uvedená ochranná známka vztahuje.