Náležitosti přihlášky ochranné známky platné pro území ČR

- žádost o zápis ochranné známky do rejstříku (vyjádřeno slovy)
- název a úplná adresa přihlašovatele
- znění nebo vyobrazení přihlašovaného označení
- seznam výrobků a služeb, pro které má být ochranná známka zapsána

 
Přihlašovatel se stává po zápisu ochranné známky do rejstříku majitelem ochranné známky.

Jednotlivá přihláška smí obsahovat pouze jedno znění nebo vyobrazení ochranné známky.