Námitkové řízení u ochranných známek

Smyslem námitkového řízení je jednak ochrana práv třetích osob a jednak prohloubení právní jistoty přihlašovatelů při případné kolizi s právy jiných subjektů. Námitky lze podávat jen z důvodů přesně specifikovaných v zákoně. Námitky musí být věcně odůvodněny, doloženy konkrétními důkazy a návrhem rozhodnutí.

Příklady námitek:

- námitky z důvodu podobnosti (ochranná známka neplní svoji rozlišovací funkci a spotřebitel může být uváděn v omyl), možnosti pouhé pravděpodobné asociace záměny u veřejnosti
- podobnost zboží a služeb
- kolize se všeobecně známou neboli proslulou ochrannou známkou (well-known trademarks) či s ochrannou známkou s dobrou pověstí / dobrým jménem
- kolize s obchodním firmou / názvem
- kolize se jménem a příjmením fyzické osoby
- kolize s nezapsaným označením
- kolize se starším právem z průmyslového vlastnictví (např. registrovaný průmyslový design)
- kolize s právy k autorskému dílu a dalšími autorskými právy