Garančné známky

Garančné známky nie sú v našom zákone o ochranných známkach upravené. Majiteľ garančnej známky iba vykonáva kontrolu nad jej používaním.

Majiteľom takej ochrannej známky je združenie alebo kontrolná či skúšobná inštitúcia, ktorá povoľuje jej používanie členským subjektom za podmienok, že dodržujú stanovené vlastnosti a akosť tovarov či služieb, na ktoré sa uvedená ochranná známka vzťahuje.