rešerš

Rešerš

Rešerš na ochranné známky je dôležitá pri ich prihlasovaní, kedy je potrebné overiť, či prihlasované alebo podobné označenie nie je už pre rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby pre iného majiteľa už registrované. Analýza výsledkov rešerše môže pomôcť pri určovaní najsilnejších firiem a potenciálnej konkurencie, alebo ju možno využiť pri mapovaní zahraničného trhu.

Syndikovať obsah