FAQ

Časté otázky


Ako dlho trvá konanie o zápise ochrannej známky?

Priemerná doba konania (za predpokladu, že sa neobjavia žiadne významnejšie komplikácie s konfliktnou známkou alebo iným právom priemyselného vlastníctva), od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR trvá minimálne 11 - 15 mesiacov, táto doba sa však postupne skracuje.

Syndikovať obsah