zákon

Právná úprava

VÝBER ZO ZÁKONOV, VYHLÁŠOK A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV A USTANOVENÍ
 

Zákony a vyhlášky

Patenty

Odkazy a zdroje

Zvoľte niektorú z nasledovných možností:

História

radícia používania označení slúžiacich na určovanie pôvodu výrobkov a služieb začala už v období staroveku, kedy sa určité označenia používali v spojitosti s keramickými, tehliarskymi a koženými výrobkami. Označenia boli tvorené písmenami, značkami, iniciálkami výrobcu, grafickými a obrazovými symbolmi, ktoré boli vytvárané na povrchu výrobkov alebo sa k nim pripevňovali.

Syndikovať obsah