funkcia ochrannej známky

Význam registrácie ochranných známok

Ochranná známka vyjadruje súťažné postavenie svojho majiteľa na trhu výrobkov a služieb a stáva sa významným nástrojom na získanie a udržanie pozície voči ďalším súťažiacim. Okrem tejto funkcie má tiež funkciu rozlišovaciu, ochrannú a monopolizačnú.

Syndikovať obsah