používanie označenia

Forma ochrany

Ochrana tohto druhu priemyselných práv sa rieši formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva.

Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať:

Syndikovať obsah