obrazová známka

Spôsobilosť ochrannej známky pre zápis

Označenia schopné zápisu do registra musia byť najmä:

  • graficky znázorniteľné
  • schopné rozlíšiť výrobky a služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov

Jedná sa o označenia vyjadrené pomocou slov, písmen, číslic, kresby alebo tvarom výrobku či obalu, prípadne ich kombináciou:

Syndikovať obsah