licencia

Licencia k ochrannej známke

Licenčná zmluva k ochrannej známke oprávňuje nadobúdateľa v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území na výkon práv z ochrannej známky.

Syndikovať obsah