medzinárodný úrad

Prihlasovanie ochranných známok do zahraničia

Existujú dve možnosti, a to pomocou národných zápisných úradov alebo podľa medzinárodných zmlúv.

Syndikovať obsah