ochranná známka

Konanie o zápise ochranných známok

Vecnému prieskumu prihlásenej ochrannej známky predchádza prieskum formálny (Úrad skúma, či prihláška obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti).

Význam registrácie ochranných známok

Ochranná známka vyjadruje súťažné postavenie svojho majiteľa na trhu výrobkov a služieb a stáva sa významným nástrojom na získanie a udržanie pozície voči ďalším súťažiacim. Okrem tejto funkcie má tiež funkciu rozlišovaciu, ochrannú a monopolizačnú.

Syndikovať obsah