prieskum prihlášky

Konanie o zápise ochranných známok

Vecnému prieskumu prihlásenej ochrannej známky predchádza prieskum formálny (Úrad skúma, či prihláška obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti).

Syndikovať obsah