registrácia

Práva majiteľa ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky preukazuje svoje práva osvedčením o zápise ochrannej známky alebo výpisom z registra ochranných známok.

Konanie o zápise ochranných známok

Vecnému prieskumu prihlásenej ochrannej známky predchádza prieskum formálny (Úrad skúma, či prihláška obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti).

Syndikovať obsah