priorita

Ďalšie podania týkajúce sa prihlášok ochranných známok

Všetky žiadosti o správne úkony sa podávajú vždy písomnou formou. Žiadosť o priznanie unijnej priority - Podľa Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, každý kto podá prihlášku ochrannej známky v jednom z unijných štátov, má prednostné právo pri podaní prihlášky v ostatných štátoch pred každým, kto neskôr prihlási zhodnú ochrannú známku.

Syndikovať obsah