ochranná známka Spoločenstva

Ochranná známka Európskej únie

Ochranná známka Európskej únie (European Union trade mark - EU trade mark) sa udeľuje spoločným zápisným úradom. Po zápise platí vo všetkých štátoch Európskej únie.

Ochranná známka Európskej únie je založená na 3 princípoch:

História

radícia používania označení slúžiacich na určovanie pôvodu výrobkov a služieb začala už v období staroveku, kedy sa určité označenia používali v spojitosti s keramickými, tehliarskymi a koženými výrobkami. Označenia boli tvorené písmenami, značkami, iniciálkami výrobcu, grafickými a obrazovými symbolmi, ktoré boli vytvárané na povrchu výrobkov alebo sa k nim pripevňovali.

Syndikovať obsah