zemepisné označenie pôvodu

Označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia

Zemepisné označenie pôvodu výrobkov je označenie výrobku zemepisným údajom, a ktoré je výrazom súvislosti medzi výrobkom a prostredím, v ktorom výrobok vznikol a ktoré ovplyvnilo jeho akosť charakter unikátnymi vplyvmi, napr. zložením pôdy, klímou, prírodnými surovinami, výrobnou tradíciou a pod.

Syndikovať obsah