Úrady

ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

 

ZAHRANIČNÉ PATENTOVÉ ÚRADY

EUIPO (European Union Intellectual Property Office)
WIPO (World Intellectual Property Organization)

Európský patentový úrad (EPO)

Zoznam zahraničných patentových úradov a informačných centier

 

Európské patentové úrady

Belgicko - MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
Česko - ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČR
Dánsko - PATENT- OG VAREMAERKESTYRELSEN
Estónsko - PATENDIAMET
Fínsko - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Francúzsko - INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
Chorvátsko - DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASTNISTVO
Írsko - OIFIG NA PAITINÍ
Taliansko - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Litva - LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŘ BIURAS
Lucembursko - MINISTÉRE DE L`ÉCONOMIE
Maďarsko - MAGYAR SZABADALMI HIVATAL
Monako - DIRECTION DE L`EXPANSION ÉCONOMIQUE
Nemecko - DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT
Holandsko - BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM
Poľsko - URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Portugalsko - INSTITUTO NACIONAL DA PROPREDADE INDUSTRIAL (INPI)
Rakúsko - ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMT
Rumunsko - OFICUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI (OSIM)
Rusko - ROSSIJSKOJE AGENTSTVO PO PATENTAM I TOVARNYM ZNAMKAM (ROSPATENT)
Grécko - GREEK INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION
Slovensko - ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Slovinsko - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELECTUALNO LASTNINO (SIPO)
Španielsko - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, OFICINA ESPAŇOLA DE PATENTES Y MARCAS
Švédsko - PATENT- OCH RESTERINGSVERKET (PRV)
Švajčiarsko - EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Veľká Británia - THE PATENT OFFICE

 

Mimoeurópské patentové úrady

Austrália - IP AUSTRALIA
USA - US PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Brazília - INSTITUTO NATIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
Peru - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIOÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
Nový Zéland - MINISTRY OF COMMERCE
Singapur - INTELECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORU (IPOS)
Malajzia - MINISTRY OF DOMESTIC TRADE AND CONSUMER AFFRAIRS, INTELLECTUAL PROPERTY DIVISION
Mexiko - INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Japonsko - JAPANESE PATENT OFFICE (JPO)
Kanada - CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (CIPO)