ochrana

Ochrana průmyslového vlastnictví po vstupu ČR do EU

Členství ČR v Evropské unii se nijak nedotklo práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, poskytovaných na základě české legislativy nebo na základě mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána (například ochranné známky registrované podle Madridské dohody).

Forma ochrany

Ochrana tohoto druhu průmyslových práv je řešena formou zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

Syndikovat obsah