užívání označení

Forma ochrany

Ochrana tohoto druhu průmyslových práv je řešena formou zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

Syndikovat obsah