zápis

Ochranná doba zápisu

Ochranná doba zápisu ochranné známky je 10 let od podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví s možností obnovení účinků práv vždy na dalších deset let (neomezeně). Nepožádá-li majitel ochranné známky o obnovu zápisu do 10 let od podání přihlášky ani ve lhůtě následujících šesti měsíců po uplynutí ochranné doby, jeho právo zaniká.

Řízení o zápisu ochranných známek do rejstříku

Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti).

Způsobilost ochranné známky k zápisu

Označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek musí být hlavně:

- graficky znázornitelná
- schopná rozlišit výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů

 

Jedná se o označení vyjádřená pomocí slov, písmen, číslic, kresby nebo tvarem výrobku či obalu, popřípadě jejich kombinací:

Syndikovat obsah