kombinovaná známka

Způsobilost ochranné známky k zápisu

Označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek musí být hlavně:

- graficky znázornitelná
- schopná rozlišit výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů

 

Jedná se o označení vyjádřená pomocí slov, písmen, číslic, kresby nebo tvarem výrobku či obalu, popřípadě jejich kombinací:

Syndikovat obsah