ÚPV

Přihlašování ochranných známek do zahraničí

Jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí? Existují dvě možnosti.

Pomocí národních zápisných úřadů anebo podle mezinárodních smluv.
 

Známkoprávní úřady


Úřad průmyslového vlastnictví

se sídlem v Praze je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků.

 

Řízení o zápisu ochranných známek do rejstříku

Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti).

Odkazy a zdroje

Zvolte některou z následujících možností:

Syndikovat obsah