přihlašovatel

Instrukce k vyplnění formuláře přihlášky OZ

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Řízení o zápisu ochranných známek do rejstříku

Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti).

Syndikovat obsah