neplatnost

Důvody pro návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky

 

  • pokud ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem, hledí se na ni tak, jako by vůbec nebyla zapsána

Výmazové řízení

O zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky a její odstranění z rejstříku rozhoduje výlučně Úřad průmyslového vlastnictví. Řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky zahajuje Úřad na žádost třetí osoby nebo z vlastního podnětu.

Syndikovat obsah