OHIM

Ochranná známka Evropské unie

Ochranná známka Evropské unie (ochranná známka EU, European Union trade mark) je udělována společným zápisným úřadem. Po zápisu platí ve všech členských státech Evropské unie.

Ochranná známka Evropské unie je založena na 3 principech:

Přihlašování ochranných známek do zahraničí

Jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí? Existují dvě možnosti.

Pomocí národních zápisných úřadů anebo podle mezinárodních smluv.
 

Známkoprávní úřady


Úřad průmyslového vlastnictví

se sídlem v Praze je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků.

 

Syndikovat obsah