znalecký posudek

Oceňování ochranné známky

Výrobky a služby, které obsahují kvalitní ochrannou známku, jsou stále předmětem narůstající poptávky. Nejčastěji se tak děje pomocí licenčních smluv. Přitom určit objektivně správnou a pro obě strany přijatelnou cenu za licenci k užívání takovýchto ochranných známek je velice obtížné. Základním pramenem úpravy je zákon o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhláška.

Syndikovat obsah