oprávnění majitele

Práva majitele ochranné známky

Majitel ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek.

Syndikovat obsah