EU

Ochrana průmyslového vlastnictví po vstupu ČR do EU

Členství ČR v Evropské unii se nijak nedotklo práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, poskytovaných na základě české legislativy nebo na základě mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána (například ochranné známky registrované podle Madridské dohody).

Ochranná známka Evropské unie

Ochranná známka Evropské unie (ochranná známka EU, European Union trade mark) je udělována společným zápisným úřadem. Po zápisu platí ve všech členských státech Evropské unie.

Ochranná známka Evropské unie je založena na 3 principech:

Syndikovat obsah