průmyslové vlastnictví

Ochrana průmyslového vlastnictví po vstupu ČR do EU

Členství ČR v Evropské unii se nijak nedotklo práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, poskytovaných na základě české legislativy nebo na základě mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána (například ochranné známky registrované podle Madridské dohody).

Syndikovat obsah