označení původu

Příbuzná témata

Vyberte některou z následujících možností:

Označení původu výrobku, zeměpisná označení původu

Zeměpisné označení původu výrobků je označení výrobku zeměpisným údajem, které je výrazem souvislosti mezi výrobkem a prostředím, v němž výrobek vznikl a které ovlivnilo jeho jakost a charakter unikátními vlivy např. složením půdy, klimatem, přírodními surovinami, výrobní tradicí apod.

Syndikovat obsah