EUIPO

Ochranná známka Evropské unie

Ochranná známka Evropské unie (ochranná známka EU, European Union trade mark) je udělována společným zápisným úřadem. Po zápisu platí ve všech členských státech Evropské unie.

Ochranná známka Evropské unie je založena na 3 principech:

Známkoprávní úřady


Úřad průmyslového vlastnictví

se sídlem v Praze je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků.

 

Syndikovat obsah