ochranná známka

Ochrana doménových jmen

Ochrana jména domény doména.xx ochrannou známkou

Řízení o zápisu ochranných známek do rejstříku

Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti).

Forma ochrany

Ochrana tohoto druhu průmyslových práv je řešena formou zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

Význam registrace ochranných známek

Ochranná známka vyjadřuje soutěžní postavení svého majitele na trhu výrobků a služeb a stává se významným nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům. Kromě této funkce má též funkci rozlišovací, ochrannou a monopolizační.

Informace o ochranných známkách

Zvolte některou z následujících možností:

Vítejte na informačním portálu OCHRANNÉ-ZNÁMKY.INFO

Informační server se specializací na práva k ochranným známkám a práva související

 Upozornění:

Syndikovat obsah