Ochrana doménových men

Ochrana mena domény doména.xx ochrannou známkou
 
Špeciálna právna úprava oblasti doménových mien úplne chýba, judikátov z tejto oblasti aplikujúcich vybrané ustanovenia rôznych zákonov je zatiaľ nedostatok. Jednou z najproblematickejších oblastí je problém stretu doménového mena s inými právnymi inštitútmi, ako je meno obchodnej firmy alebo ochrannej známky, najmä potom v potencionálnej hospodárskej súťaži.

Doménové meno je fantazijné, slovné, resp. znakové označenie, reprezentujúce určitú www adresu v sieti Internet, pričom neexistuje predchádzajúca väzba alebo iná funkcia, ktorá by spájala nepriradené meno domény a konkrétnu www adresu; môžeme dokonca povedať, že môžu existovať www adresy neoznačené doménovým menom a naopak doménové mená, ktoré nevedú na www adresu. Doménové meno vzniká ako výsledok tvorivej činnosti konkrétnej osoby, ktorá toto meno definuje a označí ním určitú www adresu.

Mená domén je treba chrániť najmä proti špekulatívnym praktikám parazitických registrátorov doménových mien.

Ako už bolo povedané, doménové meno nie je chránené žiadnym špeciálnym právnym inštitútom. Je proste obecne predmetom práva obchodného zákonníka ako aj iná majetková hodnota.

Tiež meno Vašej registrovanej domény prislúcha iba Vašej internetovej stránke a bráni používať rovnakú adresu komukoľvek inému iba na webových stránkach. Existuje však mnoho ďalších variant doménových mien: „ktokoľvek.com“ „ktokoľvek.biz“ , ktoré majú medzinárodný status, kedy nikto ďalší nemôže vlastniť túto Vašu „adresu.com“, avšak táto adresa môže byť ďalej použitá ďalšími subjektami ako napríklad národnú „ktokoľvek.xx“, „ktokoľvek.sk“ alebo „ktokoľvek.??“ Pre akýkoľvek „xx.štát“..

Právnu ochranu s národnými i medzinárodnými účinkami je možné zabezpečiť iba registráciou doménového mena ako ochrannej známky v požadovanom regióne. Bez tejto registrácie existuje v súčasnej dobe len málo možností ako znemožniť používanie dobrého mena Vašej spoločnosti na internete inými subjektami alebo chrániť svoje meno domény.