Známkové a patentové úrady

ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

ZAHRANIČNÉ PATENTOVÉ ÚRADY

EUIPO (European Union Intellectual Property Office)
WIPO (World Intellectual Property Organization)

Európský patentový úrad (EPO)

Zoznam zahraničných patentových úradov a informačných centier

Európské patentové úrady

Belgicko – MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
Česko – ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČR
Dánsko – PATENT- OG VAREMAERKESTYRELSEN
Estónsko – PATENDIAMET
Fínsko – PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Francúzsko – INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
Chorvátsko – DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASTNISTVO
Írsko – OIFIG NA PAITINÍ
Taliansko – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Litva – LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŘ BIURAS
Lucembursko – MINISTÉRE DE L`ÉCONOMIE
Maďarsko – MAGYAR SZABADALMI HIVATAL
Monako – DIRECTION DE L`EXPANSION ÉCONOMIQUE
Nemecko – DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT
Holandsko – BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM
Poľsko – URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Portugalsko – INSTITUTO NACIONAL DA PROPREDADE INDUSTRIAL (INPI)
Rakúsko – ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMT
Rumunsko – OFICUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI (OSIM)
Rusko – ROSSIJSKOJE AGENTSTVO PO PATENTAM I TOVARNYM ZNAMKAM (ROSPATENT)
Grécko – GREEK INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION
Slovensko – ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Slovinsko – URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELECTUALNO LASTNINO (SIPO)
Španielsko – MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, OFICINA ESPAŇOLA DE PATENTES Y MARCAS
Švédsko – PATENT- OCH RESTERINGSVERKET (PRV)
Švajčiarsko – EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Veľká Británia – THE PATENT OFFICE

Mimoeurópské patentové úrady

Austrália – IP AUSTRALIA
USA – US PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Brazília – INSTITUTO NATIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
Peru – INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIOÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
Nový Zéland – MINISTRY OF COMMERCE
Singapur – INTELECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORU (IPOS)
Malajzia – MINISTRY OF DOMESTIC TRADE AND CONSUMER AFFRAIRS, INTELLECTUAL PROPERTY DIVISION
Mexiko – INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Japonsko – JAPANESE PATENT OFFICE (JPO)
Kanada – CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (CIPO)