Ochrana doménových jmen

Ochrana jména domény doména.xx ochrannou známkou

Speciální právní úprava oblasti doménových jmen zcela chybí, judikátů z této oblasti aplikujících vybraná ustanovení různých zákonů je zatím nedostatek. Jednou z nejproblematičtějších oblastí je problém střetu doménového jména s jinými právními instituty jako je obchodní jméno nebo ochranné známky, zejména pak v potencionální hospodářské soutěži.

Doménové jméno je fantazijní slovní resp. znakové označení, reprezentující určitou www adresu v síti Internet, přičemž neexistuje předchozí vazba nebo jiná funkce, která by spojovala nepřiřazené jméno domény a konkrétní www adresu; můžeme dokonce říci, že mohou existovat www adresy neoznačené doménovým jménem a naopak doménová jména, která nevedou na www adresu. Doménové jméno vzniká jako výsledek tvůrčí činnosti konkrétní osoby, která toto jméno definuje a označí jím určitou www adresu.

Jména domén je třeba chránit především proti spekulativním praktikám parazitickým registrátorům doménových jmen.

Jak už bylo řečeno, doménové jméno žádným speciálním právním institutem chráněno není. Je prostě obecně předmětem práva občanského zákoníku jako jiná majetková hodnota.

K tomu viz Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010:

„Jde v podstatě jen o slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové technické identifikace počítače, případně skupiny počítačů v síti … doména žádné absolutní (výlučné) právo svému nositeli nezakládá.“

Právní ochranu lze získat pouze registrací Vašeho doménového jména jako ochranné známky.

Také jméno Vaší registrované domény přísluší pouze Vaší internetové stránce a zabraňuje užívat stejnou adresu komukoli jinému pouze na webových stránkách.

Existuje však mnoho dalších variant doménových jmen: „kdokoli.com“ „kdokoli.biz“, které mají mezinárodní status, kdy nikdo další nemůže vlastnit tuto Vaší „adresu.com“, avšak tato adresa může být dále užita dalšími subjekty jako například národní „kdokoli.xx“, „kdokoli.cz“ nebo „kdokoli.??“ pro jakýkoli „xx.stát“.

Právní ochranu s národními i mezinárodními účinky je možné zajistit pouze registrací doménového jména jako ochranné známky v požadovaném regionu. Bez této registrace existuje v současné době jen málo možností jak znemožnit užívání dobrého jména Vaší společnosti na internetu jinými subjekty nebo chránit své jméno domény.