Přestupek proti ochranné známce

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá ochrannou známku.

Za přestupek lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti, a pokud se ho dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

Přestupek projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností a nelze jej projednat příkazem na místě.