Rešerše

Rešerše na ochranné známky je důležitá při jejich přihlašování, kdy je třeba ověřit, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby pro jiného majitele registrováno.

Analýza výsledku rešerše může pomoci při určování nejsilnějších firem a potenciální konkurence, nebo ji lze využít při mapování zahraničního trhu.

Výsledky rešerší určují, zda již v současné době někdo užívá shodné nebo podobné označení výrobků nebo služeb. Můžeme Vám dále připravit stanoviska k případným budoucím kolizím práv. V oblasti ochranných známek rozeznáváme rešerše na shodnost a nebo podobnost ochranných známek slovních grafických nebo kombinovaných.

Potenciální zájemci, přihlašovatelé a majitelé ochranných známek, mají možnost získat informaci o ochranných známkách na info@ochranne-znamky.info, nebo zde také mohou požádat o vypracování písemné rozsáhlejší specializované rešerše například při zahájení nového projektu firmy. Ve studovně Úřadu průmyslového vlastnictví je možno si vypracovat rešerši samostatně, po úspěšném absolvování školení.