Online objednávka k podání přihlášky ochranné známky

Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis do rejstříku včetně monitoringu přihlášky současně se žádostí o převzetí zastoupení


HLAVNÍ ÚDAJE

(* označuje položku, kterou je nutné vyplnit / zadat hodnotu)

Přihlašovatel(é)

Příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo. Přihlašovatel(é) se stává(jí) po zápisu do rejstříku majitelem ochranné známky

Vyplňte jméno a příjmení (nebo úplný název společnosti). V případě více přihlašovatelů oddělujte jednotlivé subjekty středníkem. Pokud se má jednat o kolektivní ochrannou známku, zaškrtněte políčko níže.

Pozn.: Přihlašovatel(é) se stává(jí) po zápisu do rejstříku majitelem ochranné známky.


Kolektivní ochranná známka*

anone


Druh ochranné známky*

Slovní ochranná známka (pokud je požadována pouze ochrana v běžném písmu)Kombinovaná ochranná známka (kombinace obrazového a slovního prvku)Obrazová ochranná známka (ochrana grafického ztvárnění bez slovního prvku)Prostorová ochranná známka

Podle zvoleného druhu ochranné známky postupujte ve výběru:

A)

Vyobrazení

(Pouze pokud je přihlašována grafická, kombinovaná (logo) nebo prostorová ochranná známka (povolené formáty: PDF, PNG, JPG, GIF)

nebo

B)

Znění ochranné známky

(pouze pokud je požadována ochrana v běžném písmu), popř. jiné údaje k přiloženému vyobrazení známky


Územní rozsah ochrany*

Přihláška národní ochranné známky v ČRPřihláška národní ochranné známky v SRPřihláška ochranné známky EU (platnost pro všechny členské státy)Přihláška mezinárodní ochranné známky

Vyberte teritorium, pro které požadujete ochranu. V případě žádosti o podání přihlášky do zahraničí budete kontaktování zástupcem k upřesnění dalších údajů.

V případě výběru více možností je tímto rozuměno, že požadujete podat více přihlášek ochranných známek. Každé podání přihlášky je zpoplatněna zvlášť a vede se samostatné řízení. Pokud si nejste jisti, kontaktujte předem zástupce. Náklady na podání přihlášky jsou popsány v rubrice zde, konkrétní náklady Vám rádi sdělíme na informační lince.