Význam registrácie ochranných známok

Ochranná známka vyjadruje súťažné postavenie svojho majiteľa na trhu výrobkov a služieb a stáva sa významným nástrojom na získanie a udržanie pozície voči ďalším súťažiacim. Okrem tejto funkcie má tiež funkciu rozlišovaciu, ochrannú a monopolizačnú.

Ochranná známka odlišuje výrobky alebo služby rôznych výrobcov alebo poskytovateľov služieb a tým uľahčuje spotrebiteľom výber, zbavuje tovar anonymity a odkazuje na jeho pôvod. Ochranná známka tiež zabezpečuje ochranu spotrebiteľov a odberateľov poskytovaním záruky určitej akosti tovaru.

Ochranná známka je tiež účinným propagačným prostriedkom tým, že je natrvalo spojená s určitým tovarom určitého výrobcu. Okrem toho chráni investície do reklamy a propagácie značkových výrobkov či služieb.

Registrácia ochranných známok prispieva k ekonomickému rozvoju, a to najmä zlepšením pozície na trhu vo vzťahu k zákazníkom, ktorí sa tak môžu ľahšie orientovať v pôvode výrobkov a ďalej zvyšovaním exportných možností prostredníctvom medzinárodnej ochrany ochranných známok.