Práva majitele ochranné známky

Majitel ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek.

Základním právem majitele ochranné známky je výlučné právo označovat své výrobky nebo služby zapsanou ochrannou známkou a užívat ochrannou známku ve spojení s těmito výrobky a službami (používání ochranné známky na obalech, visačkách, fakturách, obchodních dopisech, v inzertních materiálech, případně v médiích).

Majitel ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®

Majitel ochranné známky má právo vyžádat si informace o původu výrobků nebo služeb toho, kdo tyto výrobky či služby uvádí na trh se shodným či zaměnitelným označením.

Majitel ochranné známky může poskytovat své právo jiným oprávněným osobám (licence) nebo jej na ně převádět. Dále je oprávněn požadovat na vydavateli periodické či neperiodické publikace, v níž je ochranná známka reprodukována, uvedení informací o ochranné známce a údajů o její registraci.