Vítejte na informačním portálu OCHRANNÉ-ZNÁMKY.INFO

Informační server se specializací na práva k ochranným známkám a práva související

 Upozornění:

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV - CZECHINVEST

získejte až 1 mil. Kč na ochranu průmyslových práv, včetně služeb patentového zástupce. Čtěte více ZDE.


 

Výběr důležitých informací v oblasti ochranných známek:

Formulář pro registraci o. z. v ČR   Rešerše - kolize práv
Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis do rejstříku v České republice včetně provedení úvodní rešerše a monitoringu přihlášky a žádost o převzetí zastoupení.

DOPORUČUJEME - ONLINE OBJEDNÁVKA K PODÁNÍ O.Z.

  Rešerše na ochranné známky je důležitá při jejich přihlašování, kdy je třeba ověřit, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby pro jiného majitele registrováno.
     
Řízení o zápisu ochranných známek  
Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti).   Majitel ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek.
     
Způsobilost ochranné známky k zápisu   Licence
Označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek musí být hlavně graficky znázornitelná schopná rozlišit výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů.   Licenční smlouva k ochranné známce opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z ochranné známky.

Ochranná známka má v moderním světě značný význam. Hraje důležitou identifikační roli ve vztahu ke spotřebiteli a chrání investice do reklamy a propagace výrobků nebo služeb firmy. Ochranná známka je především cenný majetek nehmotné povahy, který chrání dobré jméno výrobků nebo služeb společně s názvem společnosti.

-REJSTŘÍK národních ochranných známek ČR-