Úvod

Ochranná známka má v moderním světě značný význam. Hraje důležitou identifikační roli ve vztahu ke spotřebiteli a chrání investice do reklamy a propagace výrobků nebo služeb firmy.

Ochranná známka je především cenný majetek nehmotné povahy, který chrání dobré jméno výrobků nebo služeb společně s názvem společnosti.

Výběr důležitých informací v oblasti ochranných známek:

 


ONLINE OBJEDNÁVKA k podání přihlášky ochranné známky


Formulář pro registraci ochranné známky v ČR Rešerše – kolize práv
Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis do rejstříku v České republice včetně provedení úvodní rešerše a monitoringu přihlášky a žádost o převzetí zastoupení Rešerše na ochranné známky je důležitá při jejich přihlašování, kdy je třeba ověřit, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby pro jiného majitele registrováno.
Řízení o zápisu ochranných známek
Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti). Majitel ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek.
Způsobilost ochranné známky k zápisu Licence
Řízení o udělení patentu je zahájeno podáním přihlášky vynálezu u Úřadu – od tohoto okamžiku vzniká přihlašovateli právo přednosti. Licenční smlouva k ochranné známce opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z ochranné známky.

-REJSTŘÍK národních ochranných známek ČR-


Upozornění:

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV – CZECHINVEST

získejte až 1 mil. Kč na ochranu průmyslových práv, včetně služeb patentového zástupce. Čtěte více ZDE.